Jesteś nie zalogowany   |    Logowanie   |   Rejestracja

Regulamin sklepu

Strony sprzedaży

Stroną dokonującą zakupów (Nabywca) musi być firma lub osoba fizyczna (pełnoletnia)
Stroną sprzedającą jest właściciel sklepu "Colorstage.pl" firma "MSOUND - Marcin Miętek", Modlińska 37, 05-135 Wieliszew.
NIP: 536-177-24-71, REGON: 145856869.


Przedmioty sprzedaży

Przedmiotami transakcji prowadzonej poprzez obydwie strony (Nabywca i sprzedający)
są produkty występujące w ofercie sklepu internetowego "Colorstage.pl" w chwili składania zamówienia.

Składania zamówień

Zamówienie powinna dokonać pełnoletnia osoba lub firma. Wyjątkiem jest osoba, która otrzymała upoważnienie od osoby pełnoletniej.

Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać poprzez:
- wysłanie wiadomości email zawierającej dokładne informacje dotyczące zamawianego
produktu na adres sklepu
- kontakt telefoniczny z handlowcem dostępnym pod numerem podanym na stronie
internetowej sklepu "Colorstage.pl"
- przesłanie faxem zamówienia zawierającego dokładne informacje dotyczące zamawianego
produktu (m.in. firma, model)

Zmiana i anulowanie zamówienia

Nabywca ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na
fakturze przez stroną sprzedającą. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer podany na stronie internetowej i podać ewentualne poprawki, lub anulować zamówienie.

Nabywca nie może anulować zamówienia w chwili gdy towar został już do niego wysłany.

Realizacja zamówień

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego "Colorstage.pl" do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży towaru między Nabywcą a sklepem internetowym "Colorstage.pl".

Formy płatności

Płatność za towar można dokonać:
- przelewem przed dostawą towaru (po przesłaniu faktury pro-forma do Nabywcy).
Towar zostaje wysłany po wpłynięciu naleźności na konto firmy "Colorstage.pl",
- Gotówka przy odbiorze zamówionego towaru,

Nabywca otrzymuje produkt wraz z fakturą  lub paragonem fiskalnym, który należy zachować. Nabywca powinien sprawdzić czy takowy został doręczony z produktem, ponieważ
nie ma możliwości wystawienia jego duplikatu.
W celu otrzymania faktury VAT należy podać informacje niezbędne do jej wystawienia
(nazwa firmy, miejscowość, adres, NIP) - zgodnie z obecną ustawą nie wymaga się podpisu na fakturze przy zakupach gotówkowych.

Dostawa

Transport towaru do Nabywcy jest odpłatny, chyba że dana oferta mówi inaczej.
Firma "Colorstage.pl" prowadzi dostawy produktów na terenie Unii Europejskiej.

Zawsze gdy może nastąpić dłuższy czas realizacji dostawy Nabywca jest o tym fakcie informowany.
Koszt dostawy jest jasno określony na naszej stronie internetowej i podawany Nabywcy.
Nabywca odbierający przesyłkę (zamówiony produkt) musi pisemnie potwierdzić jej odbiór (podpis u kuriera). Z chwilą pisemnego potwierdzenia na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Osoba z chwilą złożenia zamówienia automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę "Colorstage.pl" danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.133 poz. 883.

Nabywca po otrzymaniu przesyłki musi sprawdzić czy towar jest wolny od wad mogących powstać podczas transportu. Jeżeli towar posiada uszkodzenia, jedynym warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

Reklamacje

Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze towaru.
Uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi i skontaktować się z handlowcami firmy "Colorstage.pl". Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w obecności osób dostarczających przesyłkę.
W przypadku ujawnienia wad lub niezgodności towaru z ofertą podczas użytkowania, Nabywcy przysługuje prawo do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy w ciągu 14 dni kalendarzowych i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Odstąpienie od umowy

Kupujący ma 14 dni na przesłanie odstąpienia od umowy, a następie 14 dni na przesłanie towaru do sklepu.

  - Towar musi być nowy, nieużywany, opakowanie musi być całe, niezniszczone, oryginalne oraz kompletne.
  - Sklep zwraca koszt produktu wraz z kosztem wysyłki towaru do klienta.

Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą lub paragonem fiskalnym.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.

Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu internetowego "Colorstage.pl" są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep "Colorstage.pl" zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
Sklep nie wypożycza sprzętu RTV i AGD do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

 

Propozycja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 543.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

©2013 - 2023 Colorstage.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0/5934204
Sklep internetowy KQS.store.
Projekt i realizacja: Kilos.pl